BMC

BMC

BMC Computer - firmë që merret me teknologjinë e informacionit, programe, platforma e aplikacione në gjuhën shqipe, etj.

DIVERSE

BMC online

WordPress 4.5 në shqip Platforma më e madhe në botë e blogimit për publikime. Përdoret në miliona faqe dhe shikohet çdo ditë nga...

phpMyAdmin në shqip

Total Commander në shqip

WinRAR në shqip

SHKURT