TË NDRYSHME

WordPress 4.7 në shqip :: Përkthimi më serioz dhe më i saktë i WordPress në gjuhë standarde shqipe. Paketa .zip përmban dosjen languages me...