DIZAJNI GRAFIK Parimet e Dizajnimit Adobe InDesign CC Adobe Photoshop CC CorelDraw X6 Dizajni Grafik – libër për dizajnin e medias së shkruar dhe ilustrimet grafike Libri Dizajni Grafik mund të përdoret nga studentët e dizajnit,...

TË NDRYSHME

Total Commander në shqip Referencë Total Commander më gjerë Total Commander – FTP Total Commander – kombinim tastesh Total Commander është një program i vogël, por mjaft...