Përkthime

Përkthime

Postime që lidhen me përkthimet...

Nuk ka postime për t'u shfaqur

DIVERSE

WordPress në shqip

WordPress 4.8 në shqip :: :: Përkthimi më serioz dhe më i saktë i WordPress në gjuhën standarde shqipe. Paketa .zip përmban dosjen languages...

UebDizajn

ECDL 2013

Total Commander në shqip

SHKURT