winrar_scr

REKLAMA

- Reklama -

PËRMBLEDHJE

WordPress në shqip

WordPress 4.8 në shqip :: :: Përkthimi më serioz dhe më i saktë i WordPress në gjuhën standarde shqipe. Paketa .zip përmban dosjen languages...

Total Commander më gjerë

Dizajni Grafik

SHKURT