14 C
Shkoder, AL
E hënë, 18 Dhjetor 2017.

REKLAMA

- Reklama -

PËRMBLEDHJE

phpMyAdmin në shqip

phpMyAdmin në shqip :: :: phpMyAdmin është një platformë interesante dhe mjaft efektive, e shkruar në PHP, e cila përdoret për...

UebDizajn

ECDL 2013

Skype në shqip

SHKURT