14 C
Shkoder, AL
E dielë, 17 Dhjetor 2017.

REKLAMA

- Reklama -

PËRMBLEDHJE

phpMyAdmin në shqip

phpMyAdmin në shqip :: :: phpMyAdmin është një platformë interesante dhe mjaft efektive, e shkruar në PHP, e cila përdoret për...

Skype në shqip

Total Commander më gjerë

SHKURT