Dizajni Grafik – shembuj

Dizajni Grafik – shembuj

Në fushën e Dizajnit Grafik, merremi me gjëra të ndryshme, kryesisht me dizajnimin e posterave e logove (stemave) të ndryshme, kopertinave të librave, faqosjen e librave etj.

Më poshtë po paraqes një numër kopertinash, posterash e logosh, që i kam dizajnuar…

Disa kopertina librash:


Disa postera:

Disa logo: